Zprávy z Bílé Holubice

Máme za sebou rok 2021. Byl to rok nových setkání, nových zkušeností a výzev.

Začátkem března k nám přišla nabídka na testování zaměstnanců ve firmách. Váhali jsme. Nakonec rozhodlo i to, že všechny administrativní úkony týkající se povolení testování probíhaly rychle a lehce, jako kdyby byly připravené dopředu pro nás. A nelitovali jsme. Organizačně jsme vše skloubili tak, aby byla zachována kvalitní hospicová péče o naše klienty. Setkávání se zdravými lidmi ve firmách vyrovnalo náročnou a smutnou realitu v rodinách umírajících. Bonusem testování byl samozřejmě finanční příjem pro domácí hospic a my jsme si koncem června mohli zakoupit druhý pracovní automobil. Jelikož náš provoz je z větší části hrazen z darů a poplatky od rodin pokryjí pouze zdravotní materiál a pohonné hmoty, radost z námi vydělaných peněz byla veliká. Přibyly i peníze na hospicovém účtu a ty nám umožňují upravovat výši poplatků za hospicovou péči v sociálně slabších rodinách.

Velké díky patří farnosti v Dolním Újezdě, která na jaře zorganizovala sbírku na zakoupení lineárního dávkovače, potřebného k podávání tišících léků u hospicových pacientů.

Začátkem září proběhla oslava ročního výročí založení Bílé Holubice. Přišli všichni Ti, co nám fandí, ale největší zpětnou vazbou pro nás byla návštěva téměř poloviny pozůstalých rodin. Bylo to odpoledne radosti, vzpomínání a vzájemných objetí….Vypuštěním deseti bílých holubic jsme uctili památku všech těch, které nám bylo ctí poznat a doprovodit.

V říjnu se konala kulturní benefiční akce „Návrat domů“ pro náš domácí hospic ve Strakově, opět v krásné srdečné atmosféře…

Od listopadu došlo ke změnám v týmu. Odešla sestřička Bára Plíhalová a my v Bílé Holubici rádi přivítáme zdravotní sestru, která ví a cítí, že péče o umírající je její cesta.

Během roku 2021 jsme doprovodili dvě desítky nemocných z blízkého i vzdálenějšího okolí. Potkali úžasné pečující rodiny, učili se respektu k nim i sami k sobě. Vykonávat hospicovou péči znamená hlavně poznávat sám sebe, učit se a stávat se lepším člověkem. Vše se děje za pochodu, mění nás situace, které je potřeba zvládnout, mění nás lidé, které potkáváme, ale co nás hlavně mění je síla, naděje a trpělivost umírajících. Pak jsme obdarováni ještě jednou, když je nám dovoleno cítit lásku bez podmínek, která proudí v rodinách odcházejících. Pečující, kteří tímto projdou a pochopí, jsou navždy vnitřně bohatší. Bohužel o možnosti domácí hospicové péče většina společnosti neví a jejich blízcí stále umírají sami v nemocnicích a na LDN…

Děkujeme pečujícím rodinám, sponzorům, dárcům a všem dobrým lidem. Do nového roku Vám přejeme hlavně zdraví a spokojenost.

Laďka Částková
Bílá Holubice mobilní hospicová péče z.s.