Benefiční večer ve Strakově

V sobotu 9. října proběhl krásný benefiční večer na sále ve Strakově. Pro náš domácí hospic byla vybrána nádherná částka 15 000 Kč. Děkujeme organizátorům, účinkujícím a všem těm, kteří přišli podpořit Bílou Holubici